فراتعمیر

طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید فراتعمیر

طراحی این برنامه اندروید توسط شرکت ستایشصورت گرفته و با تمام نسخه های  اندروید  سازگار میباشد.

یکی از بزرگترین چالش های پیش روی تعمیرکاران موجود نبودن قطعات یدکی میباشد در حالی که بسیاری موارد همان کالای یدکی در اختیار تعمیر کار و یا فروشنده قطعه دیگری بوده و بی استفاده رها شده باشد یا عدم آگاهی از ترفند تعمیراتی خاصی موجب ناکامی در تعمیر یک دستگاه گردد درحالی که آن ترفند خاص را شخص آگاه دیگر می تواند با دریافت هزینه یا رایگان در اختیار شخص درخواست کننده قرار دهد.

برای مشاهده نمونه کارهای بیشتر اندروید به لینک های زیر مراجعه فرمایید.

سایر نمونه کارها