طراحی و برنامه نویسی IOS هوشمند سازان

طراحی و برنامه نویسی IOS هوشمند سازان

طراحی و برنامه نویسی IOS هوشمند سازان

طراحی و برنامه نویسی شده توسط شرکت ستایش برنامه ای مربوط بههوشمند سازان در گوشی های IOS

خدمات ارائه شده : وب سایت مطابق با برنامه اندروید و IOS، صفحه مدیریت محتوا اندروید و IOS، برنامه اندروید و IOS

تاریخ قرار داد : ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

طراحی و برنامه نویسی IOS هوشمند سازان

این برنامه IOS طراحی شده توسط شرکت ستایش سازگار با تمام نسخه های IOS دارای محیطی زیبا و کاربر پسند میباشد.