طراحی برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید stone land

برنامه اندروید  stone land برنامه نویسی وطراحی شده توسط شرکت ستایش در جهت آشنایی با انواع سنگ های موجود و استخراج شده از معدن, ارزیابی محاسبه و خرید سنگ از طریق اپلیکیشن.

لینک گوگل پلی: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.setayeshco.stonelandco

.

طراحی و برنامه نویسی اندروید stone land

طراحی این برنامه اندروید توسط شرکت ستایش صورت گرفته و با تمام نسخه های اندروید سازگار می باشد.

Natural Stone is not manufactured; it is a product of nature.

Blocks are removed from the quarry, slabs are cut from these blocks, and the slabs are further fabricated into the final stone to be installed.

Each block is different; each slab is different.

Skillful blending or matching of the dimension stone blocks, veneer panels, tops, etc.

results in a beautiful blending of nature’s variety and man’s design

In contrast to the uniformity of materials produced by machine or assembly line, stone’s naturally varied appearance has a wonderful character.

“Uniformity of material,” when applied to natural stone, is a term of relative value that needs to be understood when making a selection.

برای مشاهده نمونه کارهای بیشتر اندروید به سایت زیر مراجعه فرمایید.

سایر نمونه کارها