درشکه(مسافر)

برنامه اندروید و ios درشکه طراحی و برنامه نویسی شده توسط شرکت ستایش ,حملو نقل درون شهری مجاز و دارای کارت شهری ( صرفا خودروهای تاکسی) سفر امنی را تجربه نموده و با کمترین هزینه سریعترین سرویس خدمات حمل ونقل درون شهری را دریافت نمائید. . هم چنین رزرو کردن سفر و سفر های تخفیف دار و رایگان از امکانات نرم افزار میباشد .

لینک گوگل پلی:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.setayeshco.doroshke

 

طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید  و ios درشکه نسخه راننده

طراحی این برنامه اندروید و ios توسط شرکت ستایشصورت گرفته و با تمام نسخه های اندروید سازگار می باشد.

 

نرم افزار درشکه بابهره گیری از توان داخلی  در زمینه اپلیکیشن های  کاریردی در حوضه حمل و نقل  طراحی و ساخته شده است .در این برنامه شما میتوانید ناوگان حملو نقل درون شهری مجاز و دارای کارت شهری ( صرفا خودروهای تاکسی) سفر امنی را تجربه نموده و با کمترین هزینه سریعترین سرویس خدمات حمل ونقل درون شهری را دریافت نمائید. . هم چنین رزرو کردن سفر و سفر های تخفیف دار و رایگان از امکانات نرم افزار میباشد . نکته حائز اهمیت این است که کلیه خودرو های ناوگان مورد استفاده  در درشکه صرفا خودرو های ناکسی زردو دارای کارت شهری میباشند.

برای  مشاهده نمونه کارهای بیشتر اندروید  و ios به سایت زیر مراجعه فرمایید.

سایر نمونه کارها